69

Ansatte

107.800.000

Omsetning

6

Murmestere

Vi holder i dag til på Sem, utenfor Tønsberg, i nye og moderne lokaler i Broen Næringssenter.

Vi har alltid sett nytten av å følge med i utviklingen og forsøker å holde oss oppdatert på nye produkter og metoder. Samtidig forsøker vi å holde i hevd gamle håndverkstradisjoner – fra kalkpuss til puss på luftet kledning. På denne måten mener vi å kunne tilby våre kunder effektive og oppdaterte håndverkere, noe som kommer både kunder og firma til gode.

Vår historie

1986

Vår historie starter i 1986, da Dag Arne Nilsen bestod svenneprøven i murfaget og startet eget firma. I dag er Dag Arne Nilsen Vestfolds største murmesterbedrift.

I begynnelsen bestod firmaet kun av Dag Arne, men etter to år ble Pål Sperre ansatt. Pål er fortsatt med på laget, nå som formann på flis og medeier. Oppdragsmengden økte ettersom de opparbeidet seg ry som gode og seriøse håndverkere. Flere ble ansatt, Dag Arne fikk mesterbrev og firmaet ble omdannet til aksjeselskap.


1998

I 1998 ble firmaet godkjent for Sentral Godkjenning, og er nå klassifisert i klasse 2 i Sentral Godkjenning.


2007

I 2007 fusjonerte vi med velrenommerte Murmester Odd Rui AS. Firmaet ble med dette tilført enda flere fagområder, og målet om å bli en komplett murmesterbedrift føltes nådd.


2010

Etter å ha sett et behov for en murmesterbedrift i Kongsberg-området, startet Dag Arne Nilsen AS i 2010 en avdeling på Kongsberg i samarbeid med Steffen Hope og PK-Hus.  Steffen Hope er i dag daglig leder. (Se egen fane for Kongsberg-avdelingen.)


2011

I 2011 ble Murmester Olav Braut innlemmet og tilførte firma ytterligere kompetanse.


2017

Brdr. Dahlen kom inn i firmaet i 2017 med lang erfaring og seks mann.


2019

Tidlig i 2019 fusjonerte vi med Berge & Gjertsen fra Sandefjord. De har holdt det gående i 10 år, er 16 ansatte inklusiv to murmestere. Berge & Gjertsen AS har spesialisert seg på flis på prosjektmarkedet så vel som privatmarkedet. Av prosjekter kan vi nevne Sjøparken i Stavern, Sanden Brygge, Øvre Verksgård og Farris Bad i Larvik, i tillegg til mye annet.

De har kompetanse også innenfor mur, puss, ildsteder og betong. Vi ser frem til å kunne serve en enda større del av Vestfold i årene som kommer.

Dag Arne Nilsen AS vil med dette være en lokal leverandør i sydfylket – nå med enda større muskler enn før, men med minst like stort smil, kompetanse og engasjement for deg som kunde.

.

2021

I 2021 ble vi innlemmet i Håndverksgruppen (HG) i troen på at sammen står vi sterkere til å møte fremtidige utfordringer i en tid da det stilles stadig høyere krav til effektivitet samtidig som det er viktig å imøtekomme miljøkrav og bærekraft i alle ledd av driften.

Håndverksgruppen er Norges ledende landsdekkende konsern innen overflater som gjør at medlemsbedriftene kan nyttiggjøre seg av samarbeid på tvers av selskaper/bransjer og regioner. Håndverksgruppen satser også stort på rekrutering og videreutdanning av ansatte og «HG-Skolen» er i ferd med å realiseres.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dag Arne Nilsen AS er en IA-bedrift. For oss er det viktig at våre ansatte jobber under trygge forhold og trives på jobben.

Vi er overbevist om og erfarer at fornøyde ansatte gir fornøyde kunder. Mange gode tilbakemeldinger fra kundene tyder på at vi gjør mye riktig, samtidig er vårt mål alltid å jobbe mot å bli enda bedre.

Vi ivaretar våre ansatte gjennom en godt innarbeidet HMS og gode vernerutiner.

I tillegg har firma siden februar 2012 satset på lederutvikling for ledergruppen, en prosess som fortsatt pågår med en kombinasjon av samlinger for ledergruppen og individuelle samtaler for hver enkelt leder.

Ansattes representanter:

Tillitsmann – Ketil Lyngaas Andersen     mob: 456 14 866
Verneombud – Jørgen Skotte    mob: 938 94 705