VÅRE KJERNEVERDIER

Under forrige fellesmøte på Stasjonen fikk alle ansatte i oppgave å skrive ned 3-4 stikkord som de mener dekker verdiene i bedriften. I samarbeid med Ranveig Saaghus som har vært med på utviklingen i DAN AS har vi formulert følgende verdier:

Våre kjerneverdier
I hverdagen arbeider vi etter følgende kjerneverdier: Ryddige, effektive, løsningsorienterte og profesjonelle. Vi står sammen om å gjøre vårt for at kjerneverdiene våre skal være merkbare og synlige for kunder og kolleger.

Ryddige – vi legger vekt på åpen og god dialog med kunder, samarbeidspartnere og kolleger, har ryddige biler og arbeidsplasser, er til å stole på i avtaler, i forhold til tidsbruk og planlegging og gir konstruktive tilbakemeldinger internt og eksternt.

Effektive – vi legger vekt på god flyt i prosjekter og arbeidsrutiner, finner frem til gode arbeidsformer, gir rask tilbakemelding og bevisstgjør hverandre på å jobbe effektivt.

Løsningsorienterte – vi investerer tid i å finne gode tekniske løsninger før oppstart og underveis, har tro på god dialog i problemløsing internt og eksternt, tilegner oss nødvendig kompetanse i prosjektene og utvikler oss for å møte fremtidens behov.

Profesjonelle – vi er faglig oppdaterte, er opptatt av å sikre kvalitet i alle ledd, gir råd tilpasset kundens behov, planlegger for å finne gode løsninger, bruker tiden effektivt og har fokus på sikkerhet.