Lærlinger er gull verdt


Gratulerer til Aadne og Semir med godkjent svenneprøve!

Aadne startet som lærling hos oss etter yrkesskolen og har på kort tid blitt en habil murer, noe vi er stolte av! Han kan nå skilte med verdifull kompetanse.
Vi trenger flere fagfolk innen mureryrket, med svennebrev er man tilnærmet sikret jobb. Det er mye som kan tyde på at det i fremtiden vil være et enda
større behov for faglærte og ufaglærte i bransjen. Om vi skulle miste tilgangen på utenlandsk arbeidskraft vil det bli et vakuum i bransjen og prisen for en
håndverker vil bli uvurderlig.

Vi ser viktigheten av å ta inn og følge opp lærlinger hos oss. I tillegg til Aadne har også Semir fått godkjent svenneprøve i 2019. For tiden har vi fire
lærlinger i opplæring. Punktene under viser noen av fordelene:

 • Å ha lærling kan bringe ny kunnskap inn i bedriften.
 • Lærlinger blir kjent med bedriften fra grunnen av. Slik får de ferdigheter til å løse problemer og utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
 • Du sikrer rekruttering til egen arbeidsplass og til bransjen.
 • Fornøyde lærlinger kan virke positivt for bedriftens omdømme.
 • Ansatte får som instruktør for lærlingen prøve seg i en ny og viktig rolle. Ved å lære opp andre, utvikler de også egen kompetanse.
 • En bedrift som tar inn lærlinger viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift.
 • Lærebedriften mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger. På sikt vil lærlingen bidra til verdiskaping i bedriften.
 • Ved å ha lærling kan bedriften delta i offentlige anbud der det stilles krav til å ha lærling.
  (Hentet fra: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/larlinger/artikler/derfor-bor-du-ha-larlinger/ )

  .

Bilderesultat for godkjent lærebedrift